instalacji zasilających:

 • przyłącza kablowe;
 • układy pomiarowe;
 • rozdzielnie niskiego napięcia;
 • instalacje siłowe;
 • instalacje oświetleniowe;
 • instalacje gniazd wtyczkowych.

instalacji niskoprądowych:

 • sieci komputerowe;
 • sieć telefoniczna;
 • system sygnalizacji pożaru;
 • systemy alarmu włamania i kontroli dostępu;
 • instalacje „inteligentny dom”;
 • instalacje audio;
 • instalacje video;
 • sieci bezprzewodowe;
 • system sterowania i monitorowania wentylacji i klimatyzacji.